28 Mei 2012

Fadhilah dan Faedah Berdoa

 
Artinya: "Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah, selain daripada "berdoa" kepada-
Nya, sedangkan kita dalam keadaan lapang." (HR. Al-Hâkim),

Artinya: "Doa itu senjata orang yang beriman, tiang tonggak agama, sinar cahaya langit dan bumi."
Al-Ghazali berkata bahwa faedah doa itu walaupun tidak dapat menolak qadha Tuhan, adalah melahirkan
khudhû' dan hajat kepada Allah. Selain itu berdoa juga dapat menjadi sebab tertolaknya bencana, sebagai
perisai, menjadi sebab untuk menangkis senjata dan sebagai air menjadi sebab keluarnya tumbuhtumbuhan
dari bumi.
Adapun faedah (manfaat) bagi orang-orang yang berdoa adalah sebagai berikut
1. Menghadapkan muka kepada Allah dengan tadlarru'.
2. Mengajukan permohonan kepada Allah yang memiliki perbendaharaan yang tidak akan habishabisnya
3. Memperoleh naungan rahmat Allah.
4. Menunaikan kewajiban ta'at dan menjauhkan maksiat.
5. Membendaharakan sesuatu yang diperlukan untuk masa susah dan sempit.
6. Memperoleh kesukaan Allah.
7. Memperoleh hasil yang pasti. Karena tiap-tiap doa itu dipelihara dengan baik di sisi Allah. Maka
adakalanya permohonan itu dipenuhi dengan cepat dan adakalanya dibendaharakan untuk hari
akhir.
8. Melindungi diri dari bala bencana.
9. Menolak bencana atau meringankan tekanannya.
10. Menjadi perisai guna menolak bala.
11. Menolak tipu daya musuh, menghilangkan kegundahan dan
12. Menghasilkan hajat serta memudahkan kesukaran.
Nabi Saw. bersabda:

Artinya: "Tuhanlah yang melepaskan kamu dari bencana-bencana yang disebabkan oleh musuh-musuhmu
dan Dia pulalah yang mencurahkan rezeki kepada kamu sekalian." (HR. Abû Ya'lâ).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NASIHAT PERNIKAHAN UNTUK SUAMI DAN ISTERI

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang besar, suatu pertanggungjawaban yang berat bagi seorang laki-laki, yang mana dia mengambil seorang w...