9 Mei 2012

Panduan Dan Tata Cara Doa Dan Zikir Ibadah HajiHaji Qiron
Umroh dan haji dijadikan satu tanpa Tahallul : Kena dam berupa seekor unta yang dibawa dari tempat  Miqotnya.

Haji Tamatu
Umroh terlebih dahulu (dalam bulan haji),Kemudian Tahallul.Kembali Berohrpm untuk haji : kena dam berupa seekor kambing, atau berpuasa 3 hari di Mekkah / Arafah dan 7 hari setelah tibanya di Indonesia.

Haji Ifrod
Haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan Umroh setelah haji (setelah hari Tasyrik).
Tidak dikenakan dam.

Allohumma Ballighna Makkata Wal Madiinata Wal Arofata Warzuqnal Hajjal Mabruur Wardho 'Anna Waghfirlana Warhamna Anta Maulana Fanshurna 'Alal Qoumil Kaafirin
Ya Allah,hantarkanlah kami ke Mekkah, Madinah dan Arofah.Dan berilah kepada kami haji yang mabrur, serta berilah kami ridho, ampunan dan kasih sayangMu.Engkaulah adalah kekasih kami (mengalahkan) kaum yang kufur

Labbaika Allohumma Labbaika,
Labbaika Laa Syariikalaka Labbaik,
Innal Hamda Wani'mata Laka Walmulk.
Laasyariikalak 
Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan Mu, tidak ada sekutu bagi Mu.Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan serta kerajaan (kekuasaan) adalah milik Mu semata.Tidak ada sekutu bagi Mu (HR.Buchori,Muslim

Setiap kali akan berdo’a membaca :
Bismillaahirrohmaanirrohiim 

I. DO’A DALAM PERJALANAN KEBERANGKATAN
A. Do’a Keluar Rumah Sebelum Berangkat 
1. Shalat sunnat 
Shalat sunnat 2 rakaat,rakaat pertama setelah membaca Al Fatihah membaca surat Al Kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca Al Fatihah membaca surat Al Ihlas. Setelah salam membaca do’a :
Allaahumma ilaika tawajjahtu wabik’a tashomtu,Allaahummakfinii maa hammanii wamaa laa ahtammu lahu,Allaahumma zawwidnittaqwaa waghfirlii dzanbii 
Artinya :
“Ya Allah kepadaMu aku menghadap dan denganMu aku berpegang teguh.Ya Allah lindungilah aku dari sesuatu yang menyusahkan dan sesuatu yang tidak aku perlukan.Ya Allah bekalilah aku dengantaqwa dan ampunilah dosaku”.
2. Do’a keluar rumah
Alhamdulillaahilladzii hadaanii bil islami wa arsyadanii ilaa adaa’i manaasikii haajjan bibaitihi wamu’tamiron bimasyaa’irihi.
Allaahumma sholli ‘alannabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihi wa ashaabihi ajma’iin.

Bismillaahi aamantu billaah.

Bismillaahi tawajjahtu lillaah.

Bismillaahi’tashomtu billaah.

Bismillaahi tawakkaltu ‘alallaahi laahaola walaa quwwata illaa billaahil’aliyyil ‘adhiim. 

Artinya : 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku dengan islam dan memberi bimbingan kepadaku untuk menunaikan manasi hajiku dirumahNya dan mengerjakan umroh ditempat lambang lambang keagunganNya.(masya’ir)
Ya Allah berilah sholawat atas Nabi yang tidak bisa baca dan tulis(ummi) dan atas keluarga dan para sahabatnya sekalian.

Dengan nama Allah aku berimankepada Allah.

Dengan nama Allah aku hadapkan diriku kepada Allah.

Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah.

Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah,tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan atas izin Allah yang Maha Luhur Maha Agung”.
 

B. Do’a Setelah Duduk Dalam Kendaraan.

Bismillaahi majroohaa wa mursaahaa inna robbii loghofuururrohiim. Wamaa qodarullaaha haqqo qodrihii wal ardhu jamii’an qobdhotuhuu yaomalqiyaamati wassamaawaatu mathwiyyaatun biyamiinihii subhaanahuu wata’aalaa ammaa yusyrikuuun.
Artinya :
“Dengan nama Allah diwaktu berangkat dan berlabuh,sesungguhnya Tuhanku benar benar Maha Pengampunlagi Maha penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tidak semestinya,padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat,dan langit digulung dengan kekuasaanNya.Maha suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”.
 C. Do’a Sewaktu Kendaraan Mulai Bergerak.

                                                               
Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Allaahu akbar 3x

Subhaanalladhii sahhorolanaa haadzaa wamaa kinnaa lahu muqriniin.

Wa inna ilaa robbinaa lamunqolibuun.

Allaahumma innaa nas’aluka fii safarinaa haadzaa birro wattaqwaa waminal ‘amali maatardhoo.

Allaahumma hawwin ‘alainaa safaronaa haadzaa wa athwi ‘annaa bu’dah.

Allaahumma antasshoohibufissafari walholiifatu fil ahl.

Allaahumma inni a’uudzubika min wa’sya’issafari waka’batil mandhori wasuu il munqolabi filmaali wal ahli wal walad.


Artinya :“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Allah Maha Besar 3x

Maha suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini padahal kami tiada kuasa menggerakkannya.

Dan sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami akan kembali.

Ya Allah kami memohon kepadaMu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan taqwa serta amal perbuatan yang Engkau ridhoi.

Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jauhnya.

Ya AllahEngkau yang menyertai dalam bepergian dan pelindung terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Dan sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami akan kembali.

Ya Allah kami memohon kepadaMu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan taqwa serta amal perbuatan yang Engkau ridhoi.

Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jauhnya.

Ya AllahEngkau yang menyertai dalam bepergian dan pelindung terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Ya Allah kami berlindung kepadaMu dari kesukaran dalam bepergian,penampilan yang buruk,kepulangan yang 
menyusahkan dalam hubungan harta benda,keluarga dan anak”.


D. Do’a Ketika Tiba Ditempat Tujuan.


                                                                  
Allaahumma innii as aluka khoerohaa wa khoero ahlihaa wa khoeromaa fiihaa wa a ‘uudzubika min syarrihaa wa syarri ahlihaa wasyarri maa fiihaa.
Artinya :“Ya Allah hamba mohon padaMu kebaikan Negri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada didalamnya dan hamba berlindung padaMu dari kejahatan Negri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada didalamnya”.

E. Niat Umroh dan Haji.
1. Niat Umroh.
Labbaikallaahumma ‘umrotan. 
Artinya :“Aku sambut panggilanMu yaa Allah Untuk berumroh”. 

Nawaitul ‘umrota wa ahromtu bihaa lillaahita’aala. 
Artinya :“Aku niat umroh dengan berihrom karena Allah ta’ala”.
 
2. Niat Haji.
Labbaikalloohumma hajjan
Artinya :“Aku sambut panggilanMu ya allah untuk berhaji”.
 Nawaitul hajja wa ahromtubihi lillaahi ta’aala. 
Artinya :“Aku berniat haji dengan berihrom karena Allah ta’ala”.
 
3. Niat Haji Qiran. 
Labbaikalloohumma hajjan wa ‘umrotan.
Artinya :“Aku datang memenuhi panggilanMu untuk berhaji dan umroh”.
Nawaitul hajja wal umrota wa ahromtu bihimaa lillaahi ta’aala.
Artinya :“Aku niat haji dan unroh dengan berihrom untuk haji dan umroh karena Allah ta’ala”.

4. Do’a Sesudah Selesai Berihrom.

                                                
Allohumma uharrimu sya’rii wabasyarii wajasadii wajamiia’ jawaarihii mingkullisyai in harromtahu ‘alalmuhrimi abtagii bidzaalika wajhakalkariima yaa robbal ‘aalamiin.


Artinya :“Ya Allah aku haramkan rambut,kilit,tubuh dan seluruh anggota tubuhku dari semua yang Engkau haramkan bagi seorang yang sedang berihrom demi mengharap diriMu semata wahai Tuhan pemelihara alam semesta”.


F. Bacaan Talbiyah,Sholawat Dan Do’a.
Labbaikallaahumma labbaiik,labbaiika laa syariikalaka labbaiik,innalhamda wanni’mata lakawalmulk laasyariikalak.
Artinya :“Kami datang memenuhi panggilanMu ya Allah,tidak ada sekutu bagiMu,Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan dan segenap kekuasaan adalah milikMu,tiada sekutu bagiMu”.
Bacaan Sholawat :
                                               


Allaahumma solli wasallim ‘alaa Sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali Sayyidinaa Muhammad.
 Artinya :“Yaa Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya”.
 
Do,a Sesudah Sholawat : 
Allaahumma innaa nas aluka ridhooka wal jannah wa na’uudzubika min sahootika wannaar. Robbanaaa aatinaa fiddunyaa hasanah wa fil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar
Artinya :“Yaa Allah sesungguhnya kami memohon keridhoanMudan syurga,kami berlindung padaMu dari kemurkaanMu dan siksa neraka.Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”.


G. Do’a Memasuki Kota Makkah. 
Allaahumma haadzaa haromuka wa amnuka wa harrimlahmii wa damii wa sya’rii wabasyarii ‘alannaar wa aaminnii min’adzaabika yaomatab’atsu ‘ibaadaka waj’alnii min aoliaa ika wa ahli thoo’atika. 
Artinya :“Yaa Allah kota ini adalah tanah HaramMu dan tempat amanMu maka hindarkanlah daging,darah,rambut dan kulitku dari api neraka.Dan selamatkanlah diriku dari siksaMu pada hari Engkau membangkitkan kembali hambaMu dan jadikanlah aku termasuk orang yang selalu dekat dan taat kepadaMu”.
H. Do’a Masuk Masjid Haram.
 

Allaahumma antassalam wamingkassalam wa ilaika ya’uudussalam fa hayyinaa robbanaa bissalam wa adhilnaljannata daarossalam tabaarokta robbanaa wa ta’aalaita yaa dzal jalaali wal ikroom.
Allaahumma ftahlii abwaaba rohmatika,bismillaahi walhamdulillaahi washolaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillah.
 
Artinya:Yaa Allah Engkau sumber keselamatan dan dari padaMulah datangnya keselamatan dan kepadaMu kembalinya keselamatan.Maka hidupkanlah kami yaa Allah dengan selamat sejahtera dan masukkanlah kami kedalam syurga Negri keselamatan.Maha banyak anugrahMu dan Maha tinggi Engkau yaa Allah yang memiliki keagungan dan kehormatan. 
Yaa Allah,bukakanlah untuk hamba pintu pintu rahmatMu (hamba masuk masjid ini) dengan nama Allah serta sholawat dan salam untuk rosululloh”.


I. Do’a Ketika Melihat Ka,bah

 
Allaahumma zid haadzalbaita tasyriifan wa ta’dhiiman wa takriiman wa mahaabatan. Wa zid mansyarrofahu wa’adhomahu wa karromahu mimmanhajjahu awi’tamarohu tasyriifan wa ta’dhiiman wa takriiman wa birro.
 
Artinya :“Yaa Allah,tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatandan wibawa pada Bait(ka’bah) ini. Dan tambahkan pula pada orang orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya diantara mereka yang berhaji atau yang berumroh dengan kemuliaan, keagungan,kehormatan dan kebaikan” 


J. Do’a Ketika Melintasi Maqom Ibrahim.
Robbi adkhilnii mudkhola sidqi wa ahrijnii mukhroja sidqi waj’al lii milladunka sulthoonan nasiiron. Wa quljaaa alhaqqu wajahoqolbaatilu innalbaatila kana jahuuqon
Artinya:“Yaa Tuhanku,masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah(pula) aku dengan keluar yang benardan berikanlah kepadaku dari sisiMu kekuasaan yang menolong.Dan katakanlah(wahai Muhammad) yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”II. DO’A TAWAF

 
Pada setiap awal putaran (1-7) dimulai dari garis lurus sudut Hajar Aswad (perhatikan garis lurus sudut Hajar Aswad pada gambar dibawah),berdiri menghadap Hajar Aswad dengan seluruh badan (jika memungkinkan) atau miring(sebagian badan) atau menghadapkan muka saja sambil mengangkat tangan kanan ke arah Hajar Aswad. Demikian pula akhir putaran di akhiri pada garis lurus sudut Hajar Aswad.
Angkatlah tangan kanan ke arah Hajar Aswad dan membaca :
Bismillaahi wallaahu akbar.
Artinya :“Dengan nama Allah dan Alloh maha besar”.
Setelah itu mengecup telapak tangan kanan, lalu dimulailah hitungan tawaf dengan bergerak dengan pesisi Ka’bah di sebelah kiri (berputar berlawanan dengan arah jarum jam)A. Do’a Putaran 1 – 7
1. Do’a Putaran ke 1
Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani :Subhaanallaah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar walaahaola walaaquwwata illaa billaahil’aliyyil ‘adziim wassholaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillaah sholallaahu ‘alaihi wasallam.Allaahummma iimaanan bika watashdiqon bikitaabika wawafaa an bi ‘ahdika wattibaa an lisunnati nabiyyika wahabiibika muhammadin shollallaahu ‘alaihi wasallam.Allaahumma inni as alukal afwa wal ‘aafiata walmu’aafaataddaa imata fiddiini waddunyaa wal aahiroti walfaoza bil jannati wannajaata minannaar. 
Artinya :“Maha suci Allah segala puji bagi Allah tidak ada Tuhan selain Allah,Allah maha Besar tiada dayadan kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung.Sholawat dan salam bagi Rosulullah saw,ya Allah,aku tawwaf karena beriman kepadaMu membenarkan kitabMu dan memenuhi janjiMu dan mengikuti sunnah NabiMu Muhammad saw,ya Allah sesungguhnya hamba memohon kepadaMu ampunan,kesehatan dan perlindungan yang kekal dalam menjalankan agama didunia dan akhirat dan beruntung memperoleh syurga dan terhindar dari siksa neraka”.

Pada setiap kali sampai di rukun Yamani mengusap atau bila tidak mungkin cukup dengan mengangkat tangan kanan tanpa di kecup ke arah rukun Yamani sambil mengucapkan :

Bismillaahi wallaahu akbar.
Artinya :“Dengan nama Allah dan Allah Maha besar”. 
Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca : 
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar. 
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”.

2. Do’a Putaran Ke 2

Dibaca mulai dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani : 
Allaahumma inna haadalbaita baituka walharoma haromuka wal amna amnuka wal ‘abda ‘abduka wa anaa ‘abduka abnu ‘abdika wa haadzaa maqoomul ‘aa idzibika minannaar.Allaahumma habbib ilainal iimaana wajayyinhu fii quluubinaa wakarrih ilainalkufro walfusuqo wal’ishyaa waj alnaa minarrosyidiin.Allaahumma qinii ‘adaabaka yaoma tab’atsuu ibaadaka.Allaahummarzuqniyaljannah. 
Artinya :“Yaa Allah,sesungguhnya bait ini rumahMu,tanah mulia ini tanahMu,negri aman ini negriMu,hamba ini hambaMu,anak dari hambaMu dan tempat ini adalah tempat orang berlindung padaMu dari siksa api neraka.Yaa Allah,cintakanlah kami pada iman dan biarkanlah ia menghias hati kami,tanamkan kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur,maksiat dan durhaka serta masukkanlah kami ini dalam golongan orang yang mendapat petunjuk.Yaa Allah,lindungilah hamba dari adzabMu di hari kelak Engkau membangkitkan hamba hambaMu.Yaa Allah, anugerahkan syurga kepada hamba tanpa hisab”. 

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca :

Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar.
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”. 
Dapat ditambah dengan do’a : 
Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya :“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 

3. Do’a Putaran Ke 3
Allahumma innii a‘uudzubika minassyakki wassyirki wassyiqooqi wannifaaqi wasuu il ahlaaki wasuu il mandhori wal munqolabi fil maali wal ahli wal walad.Allahumma inni as aluka ridhooka wal jannah wa a’udzubika min sahotika wannaar.Allahumma innii a’uudzubika min fitnatilqobri wa a’uudzubika min fitnatil mahyaa wal mamaat. 
Artinya :“Yaa Allah,aku berlindung kepadaMu dari keraguan,syirik,percekcokan,kemunafikan,buruk budi pekerti dan penampilan dan kepulangan yang jelek dalam hubungan dengan harta benda,keluarga dan anak anak.Yaa Allahsesungguhnya hamba memohon kepadaMu keridhoanMu dan syurga,dan hamba berlindung padaMu dari fitnah kubur dan hamba berlindung padaMu dari fitnah kehidupan dan derita kematian”. 

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca :
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar. 
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”. 
Dapat ditambah dengan do’a : 
Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin.
Artinya :“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 

4. Putaran Ke 4 


Allahummaj’alhu hajjan mabruuron wa sa’yan maskuuron wadzanban maghfuuron wa’amalan shoolihan maqbuulan watijarotan lantabuuro.Yaa ‘aalima fisshuduur ahrijnii yaa Allooh mindhulumaati ilannuur. Alloohumma inni as aluka muujibaati rohmatika wa ‘ajaa ima maghfirotika wassalaamata min kulli itsmiwwalghoniimata min kulli birrin walfaoza biljannati wannajaata minannaar. Robbii qonni’ nii bimaa rizaqtanii wabaariklii fiimaa a’toetanii wahluf ‘alaiyya kulla ghoo ibatin lii mingka bi khoiir. 
Artinya :“Yaa Allah, karuniakanlah haji yang mabrur,sa’I yang diterima,dosa yang diampuni,amal shaleh yang diterima dan usaha yang tidak akan mengalami rugi.Wahai Tuhan Yang Maha Mengetahui apa apa yang terkandung dalam hati sanubari, keluarkanlah hamba dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang.Yaa Allah,  hamba memohon kepadaMu segala hal yang dapat mendatangkan RahmatMu dan keteguhan ampunanMu selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapat berbagai kebaikan,beruntung memperoleh syurga,terhindar dari siksa api neraka.Tuhanku,puaskanlah hamba dengan anugrah yang telah Engkau berikan,berkatilah untukku atas semua yang telah Engkau anugrahkan kepada hamba dan gantilah apa apa yang ghaib dari pandangan hamba dengan kebajikan dariMu”. 

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca : 
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar. 
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”. 
Dapat ditambah dengan do’a :Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya :“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 


5. Putaran Ke 5 
Allahumma adhillanii tahta dhilli ‘arsyika yaoma laa dhilla illaa dhilluka walaa baaqiya illaa wajhuka wasqinii minhaodhi nabiyyika muhammadin shallallaau’alaihi wasallama syurbatan hanii atan marii atan laa adhma’u ba’da haa abadan.Allahumma innii as aluka minkhoirimaa saa alaka minhu nabiyyuka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama wa ‘a udzubika minsyarrimasta’aadzaka minhu nabiyyuka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallam.Allahumma inni as alukaljannata wana’iimahaa wamaa yuqorribunii ilaihaa min qaolin aofi’lin ao’amalin wa ‘a uudzubika minannaar wamaa yuqorribunii ilaihaa minqaolin aofi’lin ao’amalin. 
Artinya :“Yaa Allah,lindungilah hamba dibawah lindungan singgasanaMu pada hari yang tidak ada naungan selain naunganMu,dan tidak ada yang kekal kecuali dzatMu dan berilah hamba minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW dengan suatu minuman yang lezat,segar dan nyaman,sesudah itu tidak akan haus untuk selamanya.Yaa Allah,hamba mohon padaMu kebaikan yang dimohonkan oleh NabiMu Muhammad SAW dan hambaberlindung padaMu dari kejahatan yang dimintakan perlindungan oleh NabiMu Muhammad SAW .Yaa Allah,hamba mohon padamu syurga serta nikmatnya dan apapun yang dapat mendekatkan hamba kepadanya baik ucapan maupun amal perbuatan dan hamba berlindung padaMu dari panasnya api neraka serta apapun yang mendekatkan hamba kepadanya baik ucapan ataupun amal perbuatan”. 

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca : 
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar. 
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”.Dapat ditambah dengan do’a :
Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya :“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 

6. Putaran Ke 6 
Allahumma inna laka ‘alayya huquuqon katsiirotan fiimaa bainii wabainaka wahuquuqon katsiirotan fiimaa bainii wabaina kholqika.Allahumma maa kaanalaka minhaa faghfirhulii wamaa kaana likholqika fatahammalhu ‘anni wa aghninii bihalaalika ‘anharoomika wabithoo’atika ‘an ma’shiatika wabifadhlika ‘ammansiwaaka yaa waasi’al maghfiroh.Allahumma inna baitaka ‘adhiimun wawajhaka kariim wa anta yaa Allaah haliimun kariimun ‘adhiimun tuhibbul ‘afwa fa’fu’annii. 
Artinya :“Yaa Allah sesungguhnya Engkau mempunyai hak kepada hamba banyak sekali dalam hubungan hamba dengan Engkau dan Engkau juga mempunyai hak banyak sekali dalam hubungan hamba dengan mahlukMu.Yaa Allah,apa yang menjadi hakMu kepada hamba maka ampunilah diri hamba dan apasaja yang menjadi hakMu kepada mahlukMu maka tanggunglah diri hamba,cukupkanlah hamba dengan rizkiMu yang halal,terhindar dari pada yang haram dengan ta’at kepadaMu terhindar dari kemaksiatan dan dengan anugrahMu terhindar dari mengharapkan dari orang lain selain dari padaMu wahai Tuhan yang Maha pengampun.Yaa Allah sesungguhnya rumahmu (Baitullah) ini agung,dzatMu pun Mulia,Engkau Maha Penyabar,Maha Pemurah,Maha Agung yang sangat suka memberi ampun maka ampunilah hamba”. 

Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca : 
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar. 
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”. 
Dapat ditambah dengan do’a : 
Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya :“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 

7. Putaran Ke 7 
Allahumma inni as aluka iimaanan kaamilan wayaqiinan shoodiqon warizqon waasi’an waqolban khoosyi’an walisaanan dzaakiron wahalaalan thoyyiban wataobatan nashuuha wataobatan qoblalmaot waroohatan ‘indalmaot wamaghfirotan warohmatan ba’dal maot wal’afwa ‘indalhisaab walfaoza biljannati wannajaata minannaar birohmatika yaa ‘aziizu yaa ghoffar.Robbizidnii ‘ilman wa alhiqniibishoolihiin. 
Artinya :“Yaa Allah,hamba mohon padaMu iman yang sempurna,keyakinan yang benar,rizqi yang luas,hati yang khusyu,lidah yang selalu berdzikir(menyebut nama Allah)rizqi yang halal dan baik,taubat yang diterima dan taubat sebelum mati ,ampunan dan rahmat sesudah matiampunan ketika hisab keberuntungan memperoleh syurga dan terhindar dari api neraka dengan rahmat kasih sayangMu wahai Tuhan yang Maha Perkasa,yang Maha pengampun.Tuhanku,berilah hamba tambahan ilmu pengetahuan dan gabungkanlah hamba kedalam golongan orang orang yang shaleh”.Diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca :
Robbanaa aatinaa fiddun yaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa ‘adzaabannaar.
Artinya :“Wahai Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”.Dapat ditambah dengan do’a :
Wa adhilnal jannata ma ‘al abroor, yaa ‘aziizu yaa ghoffaar yaa robbal ‘aalamiin.
“Dan masukkanlah kami kedalam syurga bersama orang orang yang berbuat baik wahai Tuhan yang Maha Perkasa,Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam”. 

B. Do’a Sesudah Tawaf.
Setelah selesai 7 kali putaran (jika ingin keluar dari lingkaran tawaf)bergeserlah sedikit demi sedikit ke arah kanan dari arah Hajar Aswad sambil mengikuti arus tawaf dan jangan sekali kali melawan arus yang akhirnya dapat mencelakakan diri sendiri,terdorong jatuh dan terinjak injak.
Bila berkeinginan mencium Hajar Aswad bergeserlah sedikit demi sedikit ke arah kiri mendekati Multazam (jangan melawan arus),di Multazam berdo’alah sesuai harapan dan keinginan masing masing dengan bahasa apapun.Salah satu do’a yang dianjurkan adalah :
Allahumma yaa robbalbaitil’atiiq a’tiqriqoobanaa wariqooba aabaa inaa wa ummahaatinaa wa ihwaanina wa aolaadinaa minannar yaa dzaljuudi walkaromi walfadhli walmanni wal athooi’ wal ihsaan.Allahumma ahsin ’aaqibatanaa fil umuuri kullihaa wa ajirnaa min hizyiddunyaa wa ’adzabil aahiroh.Allahumma inni ‘abduka wabnu ‘abdika waaqifun tahta baabika multazimun bi a’taabika mutadzallilun baina yadaika arjuu rohmataka wa ahsyaa ‘adzaabaka ya qodiimal ihsaan.Allahumma inni as aluka antarfa’a dzikrii watadho’awizrii watushliha amrii watuthohhiroqolbii watunawwirolii fiiqobrii wataghfirolii dzanbii wa as alukaddarojaatil ‘uulaa minaljannah. 
Artinya :“Yaa Allah,yang memelihara Ka’bah ini.Bebaskanlah diri kami,bapak dan ibu kami,saudara saudara dan anak anak kami dari siksa api neraka,wahai Tuhan yang Maha Pemurah,Dermawan dan yang mempunyai keutamaan,kemuliaan,kelebihan,anugrah,pemberian dan kebaikan.Yaa Allah perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat.Yaa Allah,sesungguhnya aku adalah hambaMu ,anak dari hambaMu,tegak berdiri merapat dibawah pintu Ka’bahMu menundukan diri dihadapanMu sambil mengharapkan RahmatMu,kasih sayangMu,dan takut akan siksaMu.Wahai Tuhan Pemilik Kebaikan Abadi,hamba mohon padaMu agar Engkau tinggikan nama hamba,hapuskan dosa hamba,perbaiki segala urusan hamba,bersihkan hati hamba,berilah cahaya kelak dalam kubur hamba. Ampunilah dosa hamba dan hamba mohon padaMu martabat yang tinggi didalam syurga”.Ketika berada di Multazam,perlahan namun pasti anda akan terdorong dengan sendirinya ke arah Hajar Aswad. Gunakan kesempatan sebaik baiknya. Setelah selesai mencium Hajar Aswad,mundurlah kebelakang dan segeralah berbalik mengikuti arah tawaf , bergeser sedikit demi sedikit ke arah kanan untuk keluar dari lingkaran tawaf untuk selanjutnya melaksanakan shalat sunnah tawaf di belakang Maqom Ibrahim. 

C. Do’a Sesudah Shalat Sunnah Dibelakang Maqom Ibrahim.

Shalat sunnah tawaf dilakukan dibelakang Maqom Ibrahim . Bila tidak mungkin maka dilakukan dima saja asal didalam mesjid haram.  
Pada shalat tersebut setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama sebaiknya membaca surat Al Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca fatihah sebaiknya membaca Al Ikhlas . 

Sesudah shalat dianjurkan berdo’a :  
Allahumma innaka ta’lamu sirrii wa’alaa niyatii faqbal ma’dzirotii wata’lamu haajatii fa’thinii su’lii wata’lamumaa fiinafsii fagfirlii dzunuubii.Allahumma innias aluka iimanan daaiman yubaasiru qolbiiwayaqiinqn shoodiqon hattaa a’lama annahu laayushiibunii illamaakatabta liiridhomminka bimaakasamtalii anta waliyyii fiddun yaa wal aahiroh tawaffanii musliman wa alhiknii bisshoolihiin.Allahumma laa tada’ lanaa fii maqoominaa haadzaa dzanban illa ghofartahu walaa hamman illa farrojtahu wala haajatan illa qodhoitahaa wayassartahaa fayassir umuuronaa wasyroh shuduuronaa wanawwirquluubanaa wahtim bishoolihati a’maalanaa.Allahumma tawaffanaa muslimiina wa ahyinaa muslimiina wa alhiknaa bishoolihiina ghoiro khojaayaa walaa maftuuniin. 
Artinya:“Yaa Allah,sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui Rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata,maka terimalah ratapanku Engkau Maha Mengetahui keperluanku ,kabulkanlah permohonanku.Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku,maka ampunilah dosaku.Yaa Allah,aku mohon padaMu iman yang tetap yang melekat terus dihati,keyakinan yang sungguh sungguh sehingga akudapat mengetahui bahwa tiada sesuatu yang menimpa dadaku selain dari yang Engkau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku.Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih,Engkau adalah pelindungku didunia dan diakhirat,wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami kedalam orang orang yang shalih.Yaa Allah, janganlah Engkau biarkan ditempat kami ini suatu dosa pun kecuali Engkau ampunkan,tiada suatu kesusahan hati kecuali Engkau lapangkan,tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan,maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami,teranglah hati kami dan sudahilah amal perbuatan kami dengan amal yang shaleh.Yaa Allah,matikanlah kami dalam keadaan muslim,hidupkanlah kami dalam keadaan muslim dan masukkanlah kami kedalam golongan orang orang yang shaleh tanpa kenistaan dan fitnah.

D. Do’a Minum Air Zamzam.
 
Do’a yang diajarkan oleh Nabi Sbb : 
Allohumma inni as aluka ‘ilman naafi’an warizqon waasi’an wasyifaa an min kulli daa in wasaqoomin birohmatika yaa arhamarroohimiin.  
Artinya : “Yaa Allah aku memohon padaMu ilmu pengetahuan yang bermanfaat,rizqi yang luas dan kesembuhan dari swgala penyakit dan kepedihan dengan RahmatMu yaa Allah Tuhan yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih.

E. Do’a Sesudah Shalat Mutlak Di Hijir Ismail.


Allahumma anta robbi laa ilaaha illa anta kholaktanii wa anaa abduka wa anaa ‘alaa ‘ahdika wawa’dikamastatho’tu. A‘uudzubika minsyarrimaa shona’tu abuu ulaka bini’matika ‘alaiyyaa wa abuu u bidzanbii faghfirlii fa innahu laayaghfiruddunuuba illa anta. Allahumma inni as aluka min khoirimaa saa alakabihi ‘ibaadukassholihuun wa a’uudzubika minsyarrimasta’aadzaka minhu ‘ibaadukasshoolihuun.  
Artinya : Yaa Allah,Engkau pemeliharaku,tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku,aku ini hambaMu dan aku terikat pada janji dan ikatan padaMu sejauh kemampuanku.Aku berlindung padaMu dari kejahatan yang telah kuperbuat ,aku akui segala nikmat dariMu kepadaku dan aku akui dosaku,maka ampunilah aku.Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau Sendiri.Yaa Allah aku mohon padaMu kebaikan yang diminta oleh hamba hambaMu yang shalih.dan aku berlindung padaMu dari kejahatan yang telah dimintakan perlindungan dari hamba hambaMu yang shalih.


III. DO’A SA’I 
A. Do’a Ketika Hendak Mendaki Bukit Safa Sebelum Memuali Sa’i.Bismillaahirrohmaanirrohiim ..Abda u’ bimaa bada allahu bihi warosuuluhu,innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.  
Artinya : “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maga Penyayang.Aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan RosulNya.Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.
B. Do’a Diatas Bukit Sofa Ketika menghadap Ka’bah


Allahu akbar 3x walillahilhamd. Allahu akbaru ‘alaa maa hadaanaa walhamdulillahi ‘alaa maa aolanaa. Laa ilaaha ilallah wahdahu laa syariikalah lahulmulkuwalahul hamdu yuhyii wayumiit biyadihilkhoir wahuwa ‘alakulli syai in qodiir. Laa ilaha illallah wahdahu laasyariikalah anjaza wa’dahu wanashoro ‘abdah wahazamal ahzaaba wahdah. Laa ilaaha illallah walaa na’budu illaa iyyahu muhlishiinalahuddiin walaokarihal kaafiruun.
Artinya:“Allah maha Besar 3x.Segala puji bagi Allah.Allah Maha Besar.atas petunjuk yang diberikanNya kepada kami,segala puji bagi Allah atas karunia yang telah di anugrahkanNya kepada kami.tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa,tidak ada sekutu bagiNya.BagiNya kerajaan dan pujian . Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Pada kekuasaanNya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa,tidak ada sekutu bagiNya yang telah menepati janjiNya,menolong hambaNya dan menghancurkan sendiri musuh musuhNya Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepadaNya dengan memurnikan (ikhlas) kepatuhan semata kepadaNya walaupun orang orang kafir membenci”.


C. Do’a Sa’i Perjalanan 1 – 7

Gambar yang tampak dua Pilar Hijau ( lampu ).
Diantara Pilar Hijau inilah dimulainya aktivitas "Lari Kecil". Sebelum dan sesudahnya berjalan seperti biasa.

1. Perjalanan Pertama dari Safa Ke Marwah.


Membaca do’a :
Allahuakbar 3x. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wasuhaanallahiladhiim wabihamdihil kariimibukrotaw wa ashiilan waminallaili fasjudlahu wasabbih hu lailan thowilan laa ilaaha illaallah wahdahu anjaza wa’dah wanasoro ‘abdah wahazamalahzaaba wahdahu laasyai’a qoblahu walaa ba’dahu yuhyii wayumiitu wahuwa hayyun daaimun laayamuutu walaa yafuutu abadan biyadihilkhoiru wa ilaihilmashiir wahuwa ‘alaa kulli syai in qodiir. 
Artinya : “Allah Maha Besar 3x. Dengan segala KebesaranNya.Segala Puji bagi Allah yang Maha Agung dengan segala PujianNya yang tidak terhingga.Maha suci Allah yang Maha Agung dengan Pujian,yang Maha Mulia diwaktu pagi dan petang.Dan pada sebagian malam,bersujud dan bertasbihah padaNya sepanjang malam . Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa yang menepati janjiNya membela hamba hambaNya yang menghancurkan musuh musuhNya dan tidak ada sesuatu sebelumNya dan tidak ada sesuatupun sesudahNya.Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah Maha Hidup kekal tiada mati dan tiada musnah (hilang) untuk selama lamanya. Hanya ditanganNya lahterletak kebajikan dan kepadaNya lah tempat kembali dan hanya Dialah yang mMaha Kuasa atas segala sesuatu”.
Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca :

Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom.
 Artinya :“Yaa Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.
Dan ketika mendekati bukit Marwah bacalah :

Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim. 
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

2. Perjalanan Kedua Dari Marwah Ke Safa.
Membaca do’a :  
Allahu Akbar 3x. Walillaahilhamd laa ilaaha illallahul waahidulfardusshomad,alladzii lam yattakhidz shoohibatan walaawaladan walamyakunlahu syarikun filmulqi walam yakunlahu waliyyun minadzulli wakabbirhu takbiiro.Allahumma inaka kulta fii kitaabikalmunazzali ud ‘uunii astajiblakum da ‘aonaka robbanaa faghfirlanaa kamaa amartanaa innaka laatukhliful mii’aad. Robbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunadii lil iimaani an aaminu birobbikum fa aamannaa.Robbanaa faghfirlanaa dzunuubanaa wakaffir ‘anna sayyi aatinaa watawaffanaa ma’al abroor.Robbanaa wa aatinaa maa wa ‘adtanaa ‘ala rusuulika walaatukhzinaa yaumalqiyaamati innaka laatukhliful mii’aad.Robbanaa ‘alaika tawakkalnaa wa ilaika anabna wa ilaikal mashiir.Robbanaghfirlanaa dzunuubanaa waliikhwaaninalladziina sabaquunaa bil iimaani walaa taj’al fiiquluubinaa ghillallilladziina aamanuurobbanaa innaka rouufurrohiim.  
Artinya :Allah Maha Besar 3x.hanya bagi Allahlah segala pujianTidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa,tunggal dan tumpuan segala maksud dan hajat,yang tidak beristri dan tidak beranak,tiddak bersekutu dalam kekuasaan.Tidak menjadi pelindung kehinaan.Agungkanlah Dia dengan segenap kebesaran.
Yaa Allah sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam Al Qur’anMu:’Berdo’alah kepadaKu niscaya akan Kuperkenankan bagimu’ sekarang kami telah memohon kepadaMu wahai Tuhan kami.Ampunilah kami sepertihalnya Engkau telah janjikan kepada kami,sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
Yaa Tuhan kami ,sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman(yaitu)’berimanlah kamu kepada Tuhanmu’ ,maka kamipun beriman.
Yaa Tuhan kami ampunilah dosa dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang baik.
Yaa Tuhan kami berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rosul Rosul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat.Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Yaa Allah hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah tumpuan segala sesuatu dan kepada Engkaulah tempat kembali.  
Wahai Tuhan kami ampunilah dosa dosa kami dan dosa saudara kami seiman yang telah mendahului kami dan jangan Engkau jadikan kedengkiandalam kalbu kami terhadap mereka yang telah beriman.  
Yaa Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang.  

Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca :  
Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom.
Artinya :“Yaa Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

Dan ketika mendekati bukit Safa bacalah :
Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim. 
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”


3. Perjalanan Ketiga Dari Safa Ke Marwah. 
Allahu akbar 3x. walillaahilhamd.Robbanaa atmimlanaa nuuronaa waghfirlanaa innaka ‘alaa kulli syai in qodiir.Allahumma inni as alukalkhoiro kullahu ‘ajilahu wa aajilahu wa astaghfiruka lidzanbi wa as alukarohmataka yaa arhamarroohimiin.
Artinya:“Allah Maha Besar 3x Hanya bagi Allah segala pujian.Yaa Allah sempurnakanlah cahaya terang bagi kami,sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.Yaa Allah sesungguhnya aku mohon padaMu segala kebaikan sekarang dan masa yang akan datang dan aku mohon ampunan padaMu akan dosaku serta aku mohon padaMu RahmatMu wahai Tuhan yang Maha pengasih dari segala yang pengasih.

Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca :Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom. 
Artinya:“Yaa  Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

Dan ketika mendekati bukit Marwah bacalah: 


Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”


4. Perjalanan Keempat Dari Marwah Ke Safa.
Allahu akbar 3x. walillaahilhamdulillah.
Allahumma inni as aluka min khoirimaa ta’lamu wa a’uudzubika minsyarrimaa ta’lamu wa astaghfiruka minkullimaata’lamu innaka anta ‘allamulghuyuub. 
Laa ilaaha illallahul maalikul hakkul mubiin.Muhammaadurrosuulullaah shoodikul wa’dil aamiin.
Allahumma inni as aluka kamaa hadaitanii lil islaami al latanzi’ahu minnii hattaa tatawaffanii wa anaa muslimuun.
Allahummaj’al fiiqolbii nuuron wa fii sam’ii nuuron wa fii bashori nuuron.
Allahummasyrohliishodrii wayasirlii amrii wa a’uudzubika min wasaawisishshodrii wasyataatil amri wa fitnatilqobri.
Allahumma ini a’uudzubika min syarrimaa yaalijufillaili wasyarrimaa yaliju finnahaari waminsyarrimaa tahubbu bihiirriyaahu yaa arhamarroohimiin.
Subhaanaka maa ‘abadnaaka haqqo ‘ibaadatika yaa allah subhaanaka maa dzakarnaaka haqqodzikrika yaa Allah.
Artinya :“Yaa Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.
Dan ketika mendekati bukit Marwah bacalah : Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”


5. Perjalanan Kelima Dari Safa Ke Marwah.
Allahu akbar 3x. walillaahilhamd.Subhaanaka maa syakarnaka haqqo syukrika yaa Allah subhaanaka maa a’laa sya’naka yaa Allah.Allahumma habbib ilainaliimaana wazayyinhu fiiquluubinaa wakarrih ilainalkufro walfusuqo wal ishyaana waj’alnaa minarroosyidiin. 
Artinya :“Allah Maha Besar 3x.Segala puji hanya untuk Allah. Maha Suci Engkau , kami tidak mensyukuriMu dengan syukur yang semestinya. yaa Allah Maha Suci Engkau.Alangkah Agung DzatMu yaa Allah.Yaa Allah,cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah dihati kami,tanamkanlah kebencian pada diri kami pada perbuatan kufur,fasik dan durhaka.Jadikanlah kami dari golongan orang orang yang mendapat petunjuk”.
Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca : 
Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom.
Artinya:“Yaa Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.
Dan ketika mendekati bukit Marwah bacalah : 
Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”
6. Perjalanan Keenam Dari Marwah Ke Safa.
Allahu akbar 3x. walillaahilhamd.Laa ilaaha illallahuwahdah shodaqowa’dah wanashoro ‘abdah wahajamal ahzaabawahdah laa ilaaha illallah walaana’budu illaa iyyaahu mukhlishiinalahuddiin walaokariihal kaafiruun. Allahumma inni as aluukal hudaa wattuqoo wal’aafaafa walghinaa.Allahumma lakalhamdukal ladzii naquulu wa khoiron mimmaa nakuulu.Allahumma inni as aluka ridhooka waljannah wa a’uudzubika minsakhootika wannaar wamaayuqorribunii ilaihaa min aolin aofi’lin ao’amalin. Allahumma binuurikahtadainaa wabifadlikastaghnainaa wa fiikanaafika wa in ‘aamika wa ‘athoo ika wa ihsaanika ashbahnaa wa amsainaa antal awwalu falaaqoblaka syai’un wal aahiru falaa ba’daka syai’un waddhoohiru falaa syai’a faoqoka walbaathinu falaa syai’a duunaka na’uudzubika minalfalasi awilkasaali wa ‘adzaabilqobriwafitnatilghinaa wanas alukalfaoza bilzjannah. 
Artinya : “Allah Maha Besar 3x.Segala puji hanya untuk Allah.Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa,yang menepati janjiNya,menolong hambaNya dan menghancurkan Sendiri musuh musuhNya.Tiada Tuhan Selain Allah.Dan kami tidak menyembah selain dia dengan memurnikan kepatuhan kepadaNYa,sekalipun orang orang kafir membenci.Yaa Allah aku memohon kepadaMu petunjuk,ketaqwaan,pengendalian diri dan kekayaan.Ya Allah padaMu lah segala Puji seperti yang kami ucapkan dan bahkan lebih baik dari yang kami ucapkan . Yaa Allah aku mohon padaMu ridhoMu dan Syurga ,aku berlindung padaMu dari murkaMudan siksa neraka danapapun yang dapat mendekatkan aku padanya(neraka),baik ucapan ataupun amal perbuatan.YaaAllah hanya dengan nur cahayaMu kami ini mendapat petunjuk,dengan pemberianMu kami merasa cukup,dan dalam naunganMu,nikmatMu, anugrahMu dan kebajikanMu jualah kami ini berada diwaktu pagi dan petang.Engkaulah yang mula pertama,tidak ada sesuatupun yang ada sebelumMudan Engkau pula lah yang paling akhirdan tidak ada sesuatupun yang ada dibelakang(sesudah)Mu, Engkaulah yang lahir(nyata),maka tidak ada sesuatupunyang diatas Engkau.Engkau pula lah yang batin maka tidak ada sesuatupun di bawahMu.Kami berlindung padaMudari pailit,malas,siksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon padaMu kemenangan memperoleh syurga”.
Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca : 
Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom.
Artinya :“Yaa Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.

Dan ketika mendekati bukit Safa bacalah :
Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.”


7. Perjalanan Ketujuh Dari Safa Ke Marwah.
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiiro walhamdulillaahi katsiiro.Allahumma habbib ilayyal iimaana wazayyinhu fii qolbii wakarrih ilayyalkufro walfusuqowal ‘ishyaana waj’alnii minarroosyidiin.
Artinya :“Allah Maha Besar,Allah Maha Besar,Allah Maha Besar Segala Pujian Bagi Allah dengan pujian yang tidak terhingga.
Yaa Allah cintakanlah aku kepada imandan hiaskanlah ia di kalbuku.Tanamkanlah kebencian padaku perbuatan kufur,fasik dan durhaka dan jadikanlah pula aku dari golongan orang orang yang mendapat petunjuk”. 

Diantara dua pilar (lapu)hijau membaca : 
Robbighfir warham wa’fu watakarrom watajaawaz ‘amma ta’lamu innaka ta’lamumaa laana’lamu innaka antallahul a’azzul akrom.
Artinya :“Yaa Allah ampunilah,sayangilah,maafkanlah,bermurah hatilah dan hapuskanlah apa apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa apa yang kami sendiri tidak tahu.Sesungguhnya Engkau Yaa Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.
Dan ketika mendekati bukit Marwah bacalah : 
Innasshofaa wal marwata min sya’aaa irillah , faman hajjalbaita awi’tamaro falaa junaaha ‘alaihi an yaththowwafa bihimaa waman tathowwa’a khoiron fa innallaha syaakirun ‘aliim.
Artinya :“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar syiar (tanda kebesaran) Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumroh,maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,maka sesungguhnya Allah Maha Penerima kebaikan lagi Maha Mengetahui.

D. Do’a Di Bukit Marwah Setelah Selesai Sa’i.

 
Allahumma robbanaa taqobbal minna wa ’aafinaa wa’fu ‘annaa wa ‘alaa thoo ‘atika wasyukrika a ‘innaa wa ‘alaaghoirika laatakilnaa wa ‘alal iimaani wal islaamil kaamili jamii’an tawaffanaa wa anta roodhin ‘anna.
Allahummarhamnii bitarkilma’ashii abadan maa abqoitanii sarhamnii an atakallafamaa laaya’niinii warjuqnii husnannadhori fiimaa yurdhiika ‘anni yaa arhamarroohimiin.
Artinya :“Yaa Allah yaa Tuhan kami,terimalah amalan kami,berilah perlindungan kepada kami,maafkanlah kesalahan kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepadaMu.Janganlah Engkau jadikan kami bergantung selain kepadaMu.Matikanlah kami dalam iman dan islam secara sempurna dalam keridhoanMu .Yaa Allah rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami. Dan rahmatilah kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami sikap pandangyang baik terhadap apa apa yang membuatMu ridho terhadap kami. Wahai Tuhan yang Maha pengasih dari segala yang pengasih.  


Do’a waktu menggunting rambut.


Allahu akbar 3x Alhamdilillaahi ‘alaa maa hadaanaa walhamdulillaahi ‘alaamaa an ‘amanaabihi ‘alainaa. Allahummahaadzihiinaashiyatii fataqobbalminnii waghfir dzunuubii. Allahummaghfir lil muholliqiina walmaqshuuriina yaa waasi’almaghfiroh.Allahummatsbutlii bikulli sya’rotin hasanatan wamhu’annii bihaa sayyi ah,warfa’lii bihaa ‘indaka darojat.Artinya :“Allah Maha Besar 3x. Segala Puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita dan segala puji bagi Allah tentang apa apa yang Allah karuniakan kepada kami.Yaa Allah ini ubun ubunku,maka terumalah dariku(amal perbuatan) dan apunilah dosa dosaku. Yaa Allah,ampunilah orang orang yang pencukur dan memendekan rambutnya wahai Tuhan yang Maha luas ampunanNya. Yaa Allah tetapkanlah untuk diriku setiap helai rambut kebajikan dan hapuskanlah untukku dengan setiap helai rambut kejelekan dan angkatlah derajatku disisiMu”.

Do’a setelah menggunting rambut.
Alhamdulillahilladzii qodhoo ‘annaa manaasikanaa.Allahumma zidnaa iimaanan wayaqiinan wa’aonan waghfirlanaa waliwalidainaa walisaa iril muslimiin.
Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan manasik kami,Yaa Allah tambahkanlah kepada kami iman,keyakinan dan pertolongan serta ampunilah kami,kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat.

IV. NIAT HAJI,DO’A BERANGKAT KE ARAFAH DAN DO’A WUKUF. 
A. Niat Haji.  
Labbaiikallahumma hajjan.
Artinya :“Kupenuhi panggilanMu yaa Allah untuk berhaji”.  

Atau : 
Nawaitul hajja wa ahromtubihi lillahi ta’aalaa.

Artinya :Aku niat berhaji dengan berihrom karena Allah ta’ala”.

Bacaan Talbiyah. 
Labbaiik allahumma labbaiik labbaiikalaasyariikalaka labbaiik innal hamda wanni’mata lakawalmulk laasyariikalak.
Artinya :
“Aku datang memenuhi panggilanMu yaa Allah,aku datang memenuhi panggilanMu,aku datang memenuhi panggilanMu,tedak ada sekutu bagiMu.Sesungguhnya segala puji,nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikMu,tidak ada sekutu bagiMu”.
Bacaan Shalawat.
Allahumma sholli wasallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad.
Artinya :
Yaa Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya”
Do’a sesudah Shalawat.
Allahumma inna nas aluka ridhooka waljannah wana’uudzubika min sakhootika wannaar. Robbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wafil aahiroti hasanah waqinaa’adzaabannaar.
Artinya :
“Yaa Allah sesungguhnya kami memohon keridhoanMu dan syurga,kami berlindung padaMu dari murkaMu dan siksa neraka.Wahai Tuhan kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka”. B. Do’a Ketika Berangkat ke Arafah.


Allahumma ilaika tawajjahtu wa ilaa wajhikal kariim arodtu faj ‘al dzanbii maghfuuron wahajjii mabruuron warhamnii walaatuhayyibnii innaka ‘alaa kulli syai in qodiir.
Artinya :“Yaa Allah hanya kepadaMu aku menghadap dan hanya kepadaMu yang maha Murah aku mengharapkan,maka jadikanlah dosaku terampuni,hajiku diterima ,kasihanilah aku dan jangan Engkau mengabaikanku . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

C. Do’a Ketika Masuk Arafah.


Allahumma ilaika tawajjahtu wabika’tashomtu wa ‘alaika tawakkaltu.
Allahummaj ‘alnii mimmantubaahii bihil yaoma malaaikataka innaka ‘alaakulli syai in qodiir  
Artinya:“Yaa Allah,hanya kepada Engkaulah aku menghadap,dengan Engkaulah aku berpegang teguh,pada Engkaulah aku menyerah diri.Yaa Allah jadikanlah aku diantara orang yang hari ini Engkau banggakan dihadapan MalaikatMu,sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu”.

D. Do’a Melihat Jabal Rahmah.


Allahummaghfirlii watub ‘alaiyya wa a’thinii su’lii wawajjihliyalkhoiro ainamaa tawajjahtu.Subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar. 
Artinya : “Yaa Allah,ampunilah aku,terimalah taubatku,penuhilah segala permintaanku dan hadapkanlah kebaikan kepadaku dimanapun aku menghadapkan diri,Maha Suci Allah,segala puji hanya bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah,Dan Allah Maha Agung”.

E. Do’a Wukuf.   1. Labbaiik allahumma labbaiik labbaiikalaasyariikalaka labbaiik innal hamda wanni’mata lakawalmulk laasyariikalak.
 2. Allahu akbar 3x laa ilaaha illallahu allahu akbar allahu akbar walillahilhamd 3x.
 3. Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahumulku walahulhamdu yuhyii wayumiit biyadihil khoir wahuwa ‘alaa kulli syai in qodiir 100x
 4. Laa haola walaaquwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim,Asyhadu annallaha ‘alaa kulli syai in qodiir wa annallaha qod akhoothoo bikulli syai in ‘ilman.
 5. A ‘uudzubillahiminassaithoonirrojiim,innallaha huwassamii ’ul ‘aliim 3x.
 6. Membaca surat Al fatihah 3x.
 7. Membaca surat Al Ikhlas 100x.
 8. Shollallahu wamalaaikatuhu ‘alannabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihii wa ‘alaihissalaam warohmatullahi wabarokaatuh 100x.
 9. Allahumma ini as aluka biwajhikal kariim wajuudikal qodiim wa bismikal a’dhoomi antushollia ‘alaa sayyidina muhammadin w
 10. Astaghfirullah al ‘adhiim alladzii laa ilaaha illa huwal hayyulqoyyuumu waatuubu ilaiih 100x.
 11. a antaghfirolanaa waliwaalidaina wa aolaadinaa wa ikhwaaninaa wa aqribaa inaa wamasyaayikhinaa wa ashhaabinaa wa ajwaajinaa wa ashdiqoo inaa waliman aoshoonaa biddu’aa i waliman ahsaana ilainaa walimallahu haqqu ‘alainaa waliman dholamnaahu ao asa’naa ilaihi walijamii ’ilmuslimiina walmuslimaati al ahyaa I minhum wal amwaati wa antarjuqonaa wa iyyahum khoirooyiddunyaa wal aakhiroti wa antahfadhonaa wa iyyahum minjamii ‘i balaa iddunyaa wa ahwaali yaomilqiyaamati wa antarjuqonal ‘uluumannaafi’ata wal a’maalasshoolihaata wa anta’shimanaa min jamii’ilma’ashiiddhoohiroti walbaathinaati wa antusahhilalanaa rijqonhalaalan waasi’an wa antakfiyanaa syarrol asyroori minal insi wal jinni waddawabbi waghoirihaa wa antakhtimanaa wa iyyahum bihusnilkhootimah aamiin. Washollallahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihi washohbihi wasallam.
 Artinya:
 1. "Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan selain dia yang Maha Hidup dan yang mengatur segala mahlukNya dan kepadaNya aku bertaubat 100x”.
 2. "Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah,aku datang memenuhi panggilanMu tiada sekutu bagiMu.Aku penuhi panggilanMu . Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan hanya milikMu,tiada sekutu bagiMu.
 3. "Allah Maha Besar 3x.Tidak ada Tuhan selain Allah.Allah lah yang Maha Besar.Allah lah yang Maha Besar dan hanya milik Allah segala pujian 3x”.
 4. "Tiada Tuhan selain Allah satu satunya tiada sekutu baginya.Milik Allah lah kerajaan dan milik Allah lah pujian yang menghidupkan dan mematikan.Ditangannya segala kebaikan dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu 100x”.
 5. "Tiada daya(untuk memperoleh manfaat)dan tiada kekuatan(untuk menolak bahaya) kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.Aku bersaksi sesungguhnya Allah maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu”.
 6. "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui 3x”.
 7. "arti surat al fatihah”.
 8. "arti surat al Ikhlas”.
 9. "Allah dan malaikatNya bersholawat kepada Nabi yang ummi serta kepada segenap keluarganya. Semoga sholawat,rahmat dan berkah dari Allah tercurah padanya 100x”.
 10. "Yaa Allah kami mohon dengan dzatMu yang Maha Mulia dan dengan kemurahanMu dan dengan namaMu yang Maha Agung. Limpahkanlah RahmatMu kepada junjungan kami Muhammad SAW.Ampunilah kami,ayah bunda kami anak anak kami,saudara saudara kami,kaum kerabat kami,guru guru kami,sahabat sahabat kami,pasangan kami dan orang orang yang berpesan untuk di do’akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami dan yang mempunyai hak atas kami,orang orang yang pernah kami dzolimi ataupun yang pernah kami berbuat jahat padanya,semua orang orang muslim dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal.Dan berilah kami rizqi,juga mereka dengan kebaikan dinia dan akhirat,pelihara kami dan juga mereka dari segala macam mala petaka dunia dan bencana pada hari kiamat.Berilah kami ilmu yang bermanfaat,amal perbuatan yang baik,lindungilah kami dari segala perbuatan maksiat yang nyata dan tersembunyimudahkanlah kepada kami rizki yang halal yang berlimpah,lindungilah kami dari segala kejahatan,manusia,jin,serta binatang dan lainnya dan akhirilah hidup kamidan mereka dengan khusnul khotimah ,Amin. Semoga Rahmat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya.


V. DO’A DI MUZDALIFAH DAN MINA.
A. Do’a ketika sampai di Muzdalifah.  


Allahumma haadzihi muzdalifatu jumi’at fiihaa alsinatummukhtalifatun tas aluka hawaa ija mutanawwi’ata fa’alnii mimman da ‘aaka fastajabtalahu watawakala ‘alaika fakafaitahu yaa arhamarroohimiin.
Artinya :“yaa Allah,sesungguhnya ini muzdalifah telah berkumpul bermacam macam bahasa yang memohon padaMu hajat/keperluan yang aneka ragam .Maka masukanlah aku kedalam golongan orang yang memohon kepadaMu ,lalu Engkau penuhi permintaannya,yang berserah diri padaMu lalu Engkau lindungi dia,wahai Tuhan yang Maha pengasih dari segala yang pengasih”. 

B. Do’a ketika sampai di Mina.


Allahumma hadzaa minaa famnun ‘alaiyyaa bimaa mananta bihi ‘alaa aoliyaa ika wa ahli thoo’atika. 
Artinya : “Yaa Allah,tempat ini adalah Mina,maka anugrahilah aku apa yang telah Engkau anugrahkan kepada orang orang yang dekat dan taat kepadaMu”. 

C. Do’a Melempar Jumroh.  

 
Setiap melempar 1(satu) jumruoh 7(tujuh) kali lemparan kerikil dan dianjurkan berdo’a :  
Bismillaahi allahu akbar rojman lisysyayaathiin waridhon lirrohmaan. Allahummaj’alhu hajjan mabruuron wasa’yan masykuuron. 
Artinya:“Dengan nama Allah,Allah Maha Besar,kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah yang Maha Pengasih .
Yaa Allah Tuhanku,jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur dan sa’i yang diterima.

D. Do’a Setelah Melempar Tiga Jumroh. 


Alhamdulillahi hamdankatsironthoyyiban mubaarokan fiih. Allahumma laa uhshii tsanaa an ‘alaika anta kamaa atsnaita ‘alaanafsika. Allahumma ilaika afadhtu wamin ‘adzaabika asyfaqtu wa ilaika roghibtu waminka rihibtu faqbal nusukii wa a’dhiim ajriiwarham tadhorru ‘iy waqbal taobatii wa aqilla ‘atsrotii wastajib da’wati wa a’tinii su’lii. Allahumma robbanaa taqobbal minna walaa taj’alnaa minal mujrimiin,wa adhilnaa fii ‘ibaadikassholihiina yaa arhamarroohimiin.
Artinya :“Segala Puji bagi Allah,pujian yang banyak lagi baik dan membawa berkah didalamnya.Yaa Allah sekali kali kami tidak mampu mencakup(segala macam) pujian untukMu,sesuai pujianMu atas diriMu.Yaa Allah hanya kepadaMu aku berserah dari siksaMu aku mohon belas kasihan dan kepadaMulah aku berharap dan aku takut,maka terimalah ibadahku,perbesarlah pahalaku, kasihanilah kerendahan hatiku, terimalah taubatku, perkecilah kekeliruankuperkenankanlah permohonanku dan berikanlah permintaanku.Yaa Allah kabulkanlahterimalah persembahan kamiini dan janganlah kami dijadikan orang orang yang berdosa,tetapi masukanlah kami dalam hambaMu yang shalih wahai Tuhan yang paling Pengasih”. 


VI. DO’A TAWAF WADA’ DAN SESUDAH TAWAF WADA’ 
A. Do’a Tawaf Wada.


Do’a Tawaf wada dibaca unttuk setiap putaran : 
Bismillahi allahu akbar subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar walaa haola walaaquwwata illaa billaahil ‘aliyyil adhiim.Washolaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillah shollallahu ‘alaihi wasallam.Allahumma iimanan bika watashdiiqon bikitaabika wawafaa an bi ‘hdika wattibaa ‘an lisunnati nabiyyika Muhammadin shallallaahu ‘alaihi wasallam.Innalladzii farodhoo ‘alaikalqur’aana larooodduka illa ma ‘aadii.Yaa mu’iidu a ‘idnii yaasamii’u isma’nii yaa jabbarujburnii yaa sattarusturnii yaa rohmaanurhamni yaa roddaadurdudnii ilaa baitika haadzaa warjiqnil ‘aodzaa tsummal ‘aoda karritin ba’da marrotintaa ibuuna ‘aabiduuna saa ihuuna lirobbinaa haamiduuna shodaqallahu wa’dahuu wanashoro ‘abdahu wahazamal ahzaaba wahdah.Allahummahfadhnii ‘an yamiini wa ‘ayyasaarii waminquddaamii wamiwwaroo’I dhohrii wamin faoqii wamin tahtii hatta tuwasshilanii ilaa ahlisabalad.Allahumma wawwin’alainassafaro wa athwilanal ardho.Allahumma ish habnaa fiisafarinaa wakhlufnaa fii ahlinaa yaa arhamarroohimiin wayaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya :“Dengan nama Allah,Allah Maha besar,Maha Suci Allah dan segala Puji hanya kepada Allah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Besar,tiada daya (untuk memperoleh manfaat)dan tiada kekuatan (untuk menolak kesulitan)kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar,sholawat dan salam bagi junjungan Rosulullah SAW.Yaa Allah aku datang kemari karena iman kepadaMu ,Membenarkan kitabMu,memenuhi janjiMu dan menuruti sunah NabiMu Muhammad SAW. Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Alqur’an kepadamu niscaya memulangkanmu ketempat kembali,wahai Tuhan yang kuasa mengembalikan,kembalikan aku ketempatku,wahai Tuhan yang Maha Mendengar,dengarlah(kabulkanlah)permohonanku,wahai Tuhan yang Maha Memperbaiki,perbaikilah aku.Wahai Tuhan yang Maha Pelindung,tutupilah aibku,wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang,sayangilah aku,wahai Tuhan yang Maha Kuasa Mengembalikan,kembalikanlah aku ke ka’bah ini dan berilah aku rizqi untuk mengulanginya berkali kali,dalam keadaan bertaubat dan beribadah,berlayar menuju Tuhan Kami sambil memujiAllah Maha Menepati janjiNya membantu hamba hambaNya,yang menghancurkan sendiri musuh musuhNya.Yaa Allah,peliharalah aku dari kanan kiri,depan dan belakang.dari sebelah atas dan bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada keluarga dan tanah airku.Yaa Allah, permudahkanlah perjalanan bagi kami,lipatlkan bumi untuk kami,ya Allah sertailah kami dalam perjalanan dan gantilah kedudukan kami dalam keluarga yang ditinggal,wahai Tuhan yang Maha Pengasih melebihi segala pengasih,wahai Tuhan yang Maha Memelihara seluruh alam”.
B. Do’a Sesudah Tawaf Wada  
Sesudah selesai tawaf Wada’ kemudian dianjurkan berdiri di Multazam yaitu diantara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah atau jika sulit mendekatinya cukup berdiri menghadap Multazam,lalu membaca do”a : 
Allahumma innal baita baituka wal ‘abda abduka wabnu ‘abdika wabnu amatika hamaltani ‘ala maa sakhhortulii minkholqika hattaa sayyartanii ilaa bilaadika wabalaghtanii bini’matika hatta a’adtanii ‘alaa qodhoo’i manaasika. Fainkunta rodhiita ‘anni fazdad ‘annii ridhon. Wa illa famunnal aana ‘alayya qobla tabaa ‘udii ‘anbaitika hadzaa awanunshiroo fii in adzintalii ghoiro mustabdalinbika walaa bibaitika walaa roghiban ‘anka wala anbaitika. Allahumma ashhibniyal’aafiyata fiibadanii wal ishmata fiidiinii wa ahsin munqolabiiwarzuqnii thoo’ataka maa abqoitanii wajma’lii khoiroddun yaa wal aakhiroti innaka ‘alaa kulli syai in qodiir.Allahumma laataj’al haadzaa aakhirol ‘ahdii bibaitikalharoomi wa inja’altahu aahirol ‘ahdi fa’awwidhnii ‘anhuljannata birohmatika yaa arhamarroohimiin. Aamiin yaa robbal ‘aalamiin. 
Artinya : “YA Allah,rumah ini adalah rumahMu,aku ini hambaMu,anak hambaMu yang laki laki dan anak hambaMu yang perempuan.Engkau telah membawa aku didalam hal yang Engkau Sendiri memudahkan untukku sehingga Engkau jalankan aku ke negriMu ini dan Engkau telah menyampaikan aku dengan nikmatMu juga,sehingga Engkau menolong aku untuk menunaikan ibadah haji.Kalau Engkau rela padaku maka tambahkanlah keridhoan itu padaku,maka tambahkanlahkeridhoan itu padaku.Jika tidak maka tuntaskan sekarang sebelum aku jauh dari rumahMu ini.Sekarang sudah waktunya aku pulang,jika Engkau ijinkan aku dengan tidak menukar sesuatu dengan Engkau (Dzat Mu) ataupun rumahMu tidak benci padaMu dan tidak juga benci pada rumahMu.Yaa Allah bekalilah aku dengan afiat pada tubuhku,tetap menjaga agamaku,baik kepulanganku dan berilah aku taatsetia padaMu selama lamanya selama Engkau membiarkan aku hidup dan kumpulkanlah bagiku kebajikan dunia dan akhirat.Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.Yaa Allah janganlah Engkau jadikan waktu ini masa terakhir bagiku dengan rumahMu. Sekiranya Engkau jadikan masa terakhir,maka gantilah syurga untukku dengan rahmatMu,wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Amin,wahai Tuhan pemelihara seru sekalian alam.


VII. DO’A ZIARAH DI MADINAH.

 

A. Doa’a Masuk Kota Madinah.


Allahumma haadzaa haroomu rosuulika faj’alhu wiqooyatamminannaar wa amaanatamminal’adzaabi wa suu’il hisaab. 
Artinya : “Yaa Allah,negri ini adalah tanah harom RosulMu Muhammad SAW,maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka,aman dari siksa dan buruknya hisab(perhitungan dihari kemudian)”.

B. Do’a Masuk Masjid Nabawi.


Bismillahai wa’alaa millati rosuulillah. Robbi adkhilnii mudkhola shidqin wa akhrijnii muhroja shidqin waj’al lii milladunka sulthoonan nashiiron.Allahumma sholli’alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad, wgfilii dzunuu watahlii abwaaba rohmatika wa adkhilnii fiihaa yaa arhamarroohimiin. 
Artinya : “Dengan nama Allah dan atas agama Rosulullah.Yaa Allah masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar,dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar dan berikanlah padaku dari sisiMu kekuasaan yang dapat menolong.Yaa Allah,limpahkanlah Rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku bukalah pintu RahmatMu bagiku dan masukkanlah aku kedalamnya,wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang Pengasih”.

C. Do’a Salam Ketika Berada Di Makam Rasulullah.


Assalaamu’alaika yaa Rosullallah warohmatullahi wabarokaatuh. Assallaamu’alaika yaa Nabiyyallah. 
Assalaamu’alaika yaa Shofwallah. 
Assalaamu’alaika yaa Habiiballah.Ashadu allaa ilaaha ilallah wahdahu laa syariikalah wa annaka ‘abduhuu warosuuluh ,wa asyhadu ‘annaka ballaghtarrisaalah wa addaital amaanah wanashohtal umat wa jahadta fiisabiilillah fashollallahi ‘alaika sholaatan daaimatan ilaayaomiddiin.Allahumma aaatihilwasiilata walfadhilah waddarojatarrofii’ah wab’atshu maqoomammahmuudalladzii wa adtah innaka laa tukhlifulmii’aad. 
Artinya : “Selamat sejahtera atasmu wahai Rosulullah,Rahmat Allah dan BerkahNya untukmu.
Selamat sejahtera atasmu wahai Nabiullah. 
Selamat sejahtera atasmu wahai mahluk pilihan Allah. 
Selamat sejahtera atasmu wahai Kekasih Allah.Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah satu satunya,tiada sekutu baginya dan sesungguhnya engkau telah benar benar menyampaikan risalah,engkau telah menunaikan amanah,engkau telah memberi nasihat kepada ummat ,engkau telah berjihad dijalan Allah,maka shalawat yang abadi dan salam yang sempurna untukmu sampai hari kiamat.Yaa Allah,berikanlah kepada beliau kemuliaan dan martabat yang tinggi serta bangkitkan dia ditempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya,sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji”.

D. Do’a Salam Kepada Abu Bakar As Sidik Ra.  


Assalaamu’alaika yaa kholifata rosulallah.
Assalaamu’alaika yaa shohiiba rosuulillahi filghoori. 
Assalaamu’alaika yaa man anfaqomaa lahu kullahu fiihubbillah wahubbi rosuulihi. 
Jazakallahu ‘an ummati rosuulillah hhoiroljazaa. 
Walaqod kholafta rosuulallahi ahsanalkholafi wasalakta thoriiqohu waminhaa jahuu khoiro suluukiwwanashortal islaam wawasholtal arhaam walamtazal qoo iman bilhaqqi hatta ataakal yaqiin. 
Fassalaamu ‘alaika warohmatullahi wabarokaatuh. 
Artinya :  
“Selamat sejahtera padamu wahai khalifah Rosulullah. 
Selamat sejahtera padamu wahai teman Rosulallah dalam Goa. 
Selamat sejahtera padamu wahai orang yang mendermakan semua hartanya karena cinta kepada Allah dan Rosulnya. 
Semoga Allah membalas dengan sebaik baiknya balasan dari ummat Rosulallah dan sungguh engkau telah menggantikan Rosulullah sebagai khalifah yang baik dan engkau telah menempuh jalan dan jejaknya dengan sebaik baiknya,engkau telah membela islam,engkau telah menghubungkan silaturahmi dan engkau senantiasa menegakkan kebenaran sampai akhir hayat. 
Maka selamat sejahtera padamu dan Rahmat serta berkat Allah juga untukmu.

E. Do’a Salam Kepada Umar Bin Khatab Ra. 

  
Assalaamu’alaika yaam mudhhirol islam. 
Assalaamu’alaika yaa faruuq. 
Assalaamu’alaika yaa man nathoqta bishshowaabi wakafaltal aitaama wawasholtal arhaama waqowiyabikal islam. 
Assalaamu’alaika warohmatullah. 
Artinya : 
“Selamat sejahtera padamu wahai penyebar islam. 
Selamat sejahtera padamu wahai orang yang tegas memisahkan yang benar danyang salah. 
Selamat sejahtera wahai orang yang senantiasa berkata dengan benar,engkau telah menjamin anak yatim,engkau telah menghubungkan silaturahmi dan denganmulah islam telah teguh dan kuat. Selamat sejahtera dan Rahmat Allah jua padamu.

F. Do’a Ketika Di Raudah.  


Bismillahirrohmaanirrohiim.Alhamdulillahirobbil’aalamiin hamdan yuwafiini’amahu wayukafi u maziidah. 
Yaa robbanaa lakalhamdu kamaayanbaghii lijalaali wajhika wa’adhiimisulthoonik.washollallahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa’alaa aalihi washohbihi ajma’iin. 
Allahummaghfirlii dzunuubii waliwaalidayya wa ajdaadii wajaddaatii wa aqooribii wa ikhwaanii wamasyaayikhii walijami’ilmu’miniina walmu’minaati walmuslimiina walmuslimaatilahyaa i minhum wal amwaati birohmatika yaa arhamarroohimiin. 
Allahumma innaka qulta waqaolukalhaqqu walao annahum idzdholamuu anfusahum jaa uuka fastaghfarullaha wastaghfaro lahumurrosuulu lawajadullaha tawwabarrohiiman. 
Allahumma inni as’aluka antusyoffi’a fiyya nabiyyaka warosuulaka muhammadan sholallahu’alaihi wasallam yaoma laayanfa’umaalun walaa banuuna illa man atallaha biqolbin saliim, wa antuujibaliyalmaghfirota kamaa aojabtahaa limanjaa’ahu fii hayaatihi. 
Allahummaj’alhu awwalasyaafi’iina wa anja’assaa iliina wa akromal awwaliina wal aaakhiriina bimannika wakaroomika yaa akromal akromiin. 
Allahumma inni as’aluka iimaanan kamilan wayaqiinan shoodiqon hatta ‘alama annahu laayushiibuniiillamaa katabtalii wa ilmannaafi’an waqolbqn khoosyi’an walisaanan dzaaqiron warizqon waasi’an wahalaalan thoyyiban wa’amalan shoolihan maqbuulan watijaarotan lantabuuro. 
Allahummasyrohshuduuronaa wastur uyuubanaa waghfirdunuubanaa wa aaamiin khaofanaa wahtimbishshoolihaati a’ maalanaa wataqobbql jiyarotanaa waruddanaa minghurbatinaa ilaa ahlinaa wa aolaadinaa saalimiina ghoonimiina ghoiro khojaayaa walaamafutuuniina waj’alnaa min ‘ibaadikashshoolihiina minalladziina laakhaufun’alaihim walaahum yahjanuun. 
Robbanaa laatuzighquluubanaa ba’da id hadaitanaawahablanaa milladunka rohmatan innaka antal wahhaab. 
Robbighfirlii waliwalidayya walilmu’miniina yauma yaquumulhisaab. 
Subhaanarobbika robbil’izzati ‘ammaa yashifuun wasalaamun ‘alalmursaliin walhamdulillaahi robbil’aalamiin.  
Artinya : 
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang memelihra sekalian alam. Pujian yang memadai nikmatnya mengimbangi tambahan kenikmatanNya wahai Tuhan kami,bagiMu segala puji yang layak bagi keagungan zatMu dan kebesaran kekuasaanMu. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW,keluarga dan sahabat sahabatnya yaa Allah yaa Tuhanku. Ampunilah dosa dosaku,dosa kedua orang tuaku,kakekku,nenekku,dan semua kaum kerabatku,saudara saudaraku dan guru guruku,sekalian orang orang mukmin dan mukminat,juga muslimin dan muslimat,baik yang hidup maupub yang telah mati dengan limpahan RahmatMu wahai Tuhan yang paling Pengasih. 
Yaa Allah sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firmanMu adalah benar,dan jika sekiranya mereka sungguh telah menzhalimi diri mereka sendiri,lantas mereka datang kepadamu(wahai muhammad) lalu memohon ampun kepada Allah,Rosulullah SAW memohon ampun untuk mereka,tentulah mereka mendapati Allah itu Maha Penerima ampun lagi Maha Penyayang. 
Yaa Allah aku mohon padaMu,Engkau memberikan kewenangan syafaat kepada Nabi dan RosulMu . Rosul untukku pada hari dimana harta benda dan anak anak tidak dapat memberikan pertolongan,kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hari yang selamat(bebas dari syirik dan penyakit nifak).Dan berilah kepastian ampunan untukku sebagaimana Engkau telah memastikan memberi ampunan bagi orang yang datang kepada Rosul diwaktu hidupnya. 
Yaa Allah yaaTuhanku.Jadikan Nabi Muhammad orang yang pertama memberi syafaat,yang paling berhasil diantara orang orang yang memohon dan paling mulia dari golongan mereka terdahulu dan terakhir dengan anugrah dan kemurahanmu wahai Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah.  
Yaa Allah yaa Tuhanku,aku mohon kepadaMu keimanan yang sempurna,keyakinan yang benar,sehingga aku dapat meyakini bahwa tidak ada sesuatu bencana yang akan menimpa kepadaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan kepadaku.aku mohon ilmu yang bermanfaat,hati yang khusyuk,lidah yang berdzikir,rizqi yang melimpah halal dan baik,amal shaleh yang diterima,serta perdagangan yang tidak rugi. 
Yaa Allah, yaa Tuhan kami,lapangkanlah dada kami,tutupilah keburukan kami,ampunilah dosa kami,tentramkanlah hati kami dari ketakutan,sudahilah amalan kami dengan kebajikan,terimalah ziarah kami ini,kembalikanlah kepada kami dari keterasingan kami kepada ahli dan keluarga kami di dalam keadaan selamat dan sejahtera berhasil tanpa mendapat kenistaan dan bencana,dan jadikanlah kami termasuk hambaMu yang Shaleh yaitu dari golongan mereka yang tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. 
Yaa Allah yaa Tuhan kami,janganlah Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami.limpahkan kepada kami Rahmat dari sisiMu,sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 
Yaa Tuhanku,ampunilah dosaku,dosa kedua orang tuaku serta seluruh mukmin dan mukminat pada hari perhitungan segala amal. Maha Suci Tuhanku Tuhan yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada Rosul serta segenap puji bagi Allah,Tuhan semesta alam.

G. Do’a Salam Waktu Berziarah Di Baqi.


Assalaamu’alaikum daaroqaomimmu’miniin,wa ataakum maa tuu’aduwna ghodan mu ajjalina wa inna insyaa allah bikum laahikuun. 
Allahummaghfir li ahlilbaqii’ilghorqodi. 
Artinya :Mudah mudahan sejahtera atasmu hai(penghuni)tempat kaum yang beriman. Apa yang dijanjikan kepadamuyang masih ditangguhkan besok pasti akan datang kepadamu dan kami Insyaallah akan menyusulmu .Yaa Allah ampunilah ahli Baqi ‘al gargad.
H. Do’a Salam Kepada Sayyidina Usman bin Affan. 

 
Assalaamu’alaika yaa dzannuuroeni ‘utsmanabni ‘affaan. 
Assalaamu’alaika yaa tsalitsalkhulapaa irroosyidiin. 
Assalaamu’alaika yaa mujhiza jaisyil’usroti binnaqdi wal’aeni wajamii’al qur’aaani baenaddafataen jazaakallahu ‘an ummati rasuulillaahi sholallaahu ‘alaihi wasallama khoerol jazaa. 
Allahummardho’anhu warfa’ darojatahu wa akrim maqoomahu wa ajzil tsawaabahu.Aaamiin. 
Artinya : 
Salam sejahtera atasmu wahai Usman bin affan yang memiliki dua cahaya. 
Salam sejahtera atasmu wahai khalifah yang ketiga. 
Salam sejahtera atasmu wahai orang yang mempersiapkan,membiayai bala tentara dimasa perang yang sulit(perang tabuk)dengan harta dan peralatan,yang telah menghimpun Al-Qur’an dalam suatu lembaran (kitab tersusun). 
Mudah mudahan Allah memberikan balasan dengan sebaik baik balasan kepadamu dari ummat Rosulullah SAW. 
Yaa Allah,rihailah dia,tinggikan derajatnya,muliakanlah kedudukannya dan berilah imbalan pahala.Amin.

I. Do’a Salam Kepada Sayyidina Hamzah Ra dan Mus’ab bin Umair Ra.di Uhud.

Assalaamu’alaika yaa ‘ammannabiyyi sayyidanaa hamzatabna ‘abdilmuththolib. 
Assalaamu’alaika yaa asadallahi wa asada rosuulillah. 
Assalaamu’alaika yaa sayyidasysyuhadaa i. 
Assalaamu’alaika yaa mush’abbna ‘umair yaa qoo’idal mukhtari,yaa man atsbata qodamaihi ‘alarrimaahi hatta ataa ulyaqiin. 
Artinya :  
Salam sejahtera atasmu wahai paman Nabi sayyidina Hamzah bin Abdul Mutholib. 
Salam sejahtera atasmu wahai Singa Allah dan Singa Rasulullah.  
Salam sejahtera atasmu wahai Penghulu syuhada. 
Salam sejahtera atasmu wahai Mus’ab bin Umair,wahai pahlawan pilihan,yang meneguhkan kedua kakinya diatas Bukit Rimah sampai gugur
J. Do’a Salam Kepada Para Syuhada di Uhud. 
 
  
Assalamu’alaikum yaa syuhadaa a uhudin. 
Allahummajzihim anil islaami wa ahlahu wa afdholaljazaa i warfa’ darojaatihim wa akrim maqoomahum bifadhlika wakaromika yaa akromal akromiin. 
Artinya : 
Salam sejahtera atasmu wahai para syuhada Uhud. 
Yaa Allah berilah mereka semua ganjaran karena Islam dan semua pemeluknya dengan ganjaran yang paling utama dan tinggikanlah derajat mereka dan muliakan kedudukan mereka dengan KeagunganMu dan KemurahanMu wahai Tuhan yang paling pemurah.
K. Do.a Meninggalkan Madinah.  
Allahumma sholli wasallim ‘alaa muhammadin wa’alaa aali muhammadin walaataj’alhu aakhirol’ahdi binabiyyika wahuththo aozaarii biziyaarotihii wa atshibnii fiisyafarissalaamata wayasir rujuu’ii ilaa ahlii wawathonii saaliman, yaa arhamarroohimiin. 
Artinya : 
Yaa Allah limpahkanlah rahmat,sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan janganlah menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan akhir kedatanganku kepada NabiMu,hapuskanlah segala dosaku dengan menjiarahinya dan sertakan keselamatan dalam perjalananku serta mudahkanlah kepulanganku ini menuju keluargaku dan tanah airku dengan selamat wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang Pengasih.


VIII. DO’A TIBA DI RUMAH / KAMPUNG HALAMAN.
Sesampainya dikampung halaman dianjurkan melaksanakan shalat sunnah 2(dua) rakaat sebagai tanda syukur telah kembali dengan selamat dan disunatkan shalatnya di Masjid yang ada didekat rumahnya. 
Setelah selesai shalat 2 rakaat hendaklah berdo’a : 
Alhamdulillahilladzii nashoronii biqodhoo i nusukii wahafadhonii min wa’tsaa issafari hattaa a’uuda ilaa ahlii.Allahumma baarikfii hayaatii ba’dalhajji waj’alniiminashshoolihiin. 
Artinya :
Segala Puji Bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku dengan melaksanakan ibadah haji dan telah menjaga diriku dari kesulitan kepergian sehingga aku dapat kembali lagi kepada keluargaku.Yaa Allah berkatilah dalam hidupku setelah melaksanakan haji dan jadikanlah aku termasuk orang orang yang shaleh.


Alhamdulillahhirobbil 'alamiin...Moga panduan Haji ini bermanfaat dan Moga menjadi Haji Mabrur...Amiin Allahumma Amiin.
 
.
                                                              

1 komentar:

NASIHAT PERNIKAHAN UNTUK SUAMI DAN ISTERI

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang besar, suatu pertanggungjawaban yang berat bagi seorang laki-laki, yang mana dia mengambil seorang w...